Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

TBxVS

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

TBxVS

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetleri;

TFM, insan ve toplum psikolojisine önem veren, özenle seçilmiş, eğitimli ve deneyimli ekibi ile günümüzün yüksek kalite standardlarına ulaşmış güvenlik hizmeti verir.

TFM, sitelerde, iş ve alışveriş merkezlerinde, fabrikalarda ve muhtelif birçok tesiste 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasasından aldığı yetki çerçevesinde ve Yasada belirlenmiş fiziki ve hukuki sınırlar içerisinde sorumluluklarını yerine getirir.

Tesis Giriş / Çıkış Kontrolü;

Özel Güvenlik Görevlileri; Tesislerin giriş noktalarında misafir ve müşterilerin kişi ve araç kontrolünü yapar. Muhtelif detektörlerle üst ve çanta araması sonrası misafirler hakkında ilgilileri bilgilendirir, onay alıp ve kayıtlarını düzenli olarak yapar ve yönlendirir. Resepsiyon hizmetleri veren çalışanlarımız TFM, güvenlik yaklaşımı çerçevesinde eğitilmekdedirler. Resepsiyon hizmetinde çözüm odaklı bir anlayış, profesyonellik ve kaliteli bir imaj ile müşterilerinize, çalışanlarınıza, hem de misafirlerinize, dürüstlük, dikkat ve yardımseverlik anlayışına uygun bir çözüm sunmaktayız.

Tesis İç ve Çevre Kontrolü;

TFM Özel Güvenlik Görevlileri; Tesislerin içinde veya çevresinde belirlenmiş sabit noktalarında bulunur veya bölgelerinde devriye dolaşır. Dış çevre duvar veya çitlerden giriş ve çıkışı engeller ve buralara yakın yanıcı ve parlayıcı maddeleri hakkında üstlerine bilgi verir. Çevre aydınlatma kontrolü yapar ve rapor eder. Sorumluluk alanı içerisinde tehdit unsurlarını gözler ve takibe alır. Kapıları, pencereleri kontrol edip kilitli olmalarını sağlar. Elektrik / elektronik araç ve gereçlerin kullanım saatleri dışında kapalı olmasıyla beraber yangın merdivenlerinin ve acil çıkış kapılarının devamlı işler durumda olmasını sağlar. Sorumluluk alanı içerisinde tespit ettiği her türlü olumsuz durumu rapor eder.

Güvenlik Otomasyon ve İzleme Merkezi;

TFM Özel Güvenlik Görevlileri, tesislerin yangın algılama ve alarm ihbar sistemlerini izler herhangi bir alarma halinde ilgililere hızlıca bilgi verir. Tesiste güvenlik kameralarını (CCTV) izler ve kayıtları arşivler.

Risk analizi;

TFM merkez yönetim kadrosu, tesislerin maruz kalabileceği tehditleri bir senaryo şekline dönüştürerek, bu tehditleri bertaraf etmek üzere alınması gereken önlemleri resimli ve yazılı bir rapor haline getirip ilgililere sunar.

Eğitim;

TFM, tüm personelini 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasına uygun eğitim almış ve imtihanları geçmiş Özel Güvenlik Kimlik Kartı sahipleri arasından seçer. Tesiste görev alma öncesinde ve iş başında Özel Güvenlik Görevlilerine tesise oryantasyonu ve tesisin özelliğine yönelik konularda ayrıca eğitime tabi tutulur. Bu eğitimler belirli periyotlarda tekrarlanır.

Denetim;

TFM, merkez ve proje yöneticileri tarafından tesise haberli veya habersiz gece/gündüz gelinerek yapılan denetimlerdir. Bu denetimler TFM EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) vasıtasıyla hızlıca yönetici ve müşterilerimizle elektronik postayla veya SMS ile paylaşılmaktadır.

Koruma Planı ;

TFM, merkez yönetim kadrosu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası gereği hazırlanması gereken planları hazırlayıp bu konuda eğitimleri yapar ve zaman içindeki değişiklikleri bu planlara düzenli işler.

Acil Durum Planı;

TFM, insanların toplu olarak yaşadıkları yerlerde meydana gelebilecek yangın, doğal afet, sabotaj, baskın, eylem gibi olağan dışı olaylar için ilgililerin ne yapması gerektiği huşunda planlar yapar ve düzenli tatbikatlar yapar.

Özel Güvenlik İzinlerini Alınması;

TFM, 5188 sayılı özel güvenlik yasası gereği tesislerin Valiliklerden alması zorunlu olan özel güvenlik izinlerinin evraklarını hazırlar ve elden takibini yapar. İzin sonrası gerekli bildirimleri Emniyete veya Jandarmaya yapar.
Hizmet Talep Edin!