Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

3dznF

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

3dznF

Muhasebe

Muhasebe

Tesis Yönetim Muhasebe;

TFM (Total Facility Management), deneyimli kadrosu ile site, plaza, iş ve alışveriş merkezleri ve toplu konutlarda ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetleri vermektedir.

 • Yıllık İşletme Projesinin (Site Bütçesi) hazırlanması
 • Yıllık yatırım harcamaları bütçesi oluşturulması
 • Aylık aidatların ve yatırım tahakkuklarının yapılması
 • Aylık Sayaç (doğalgaz, elektrik, vb) tahakkuklarının yapılması
 • Tüm tahakkukların tahsilatlarının takibi
 • Aylık Genel Giderlerin (banka yolu ile) aksatılmadan ödenmesi
 • Kat Malikleri Cari Hesaplarının takibi
 • Günlük Kasa Raporu hazırlanması
 • Aylık Site Gelir/Gider Raporunun hazırlanması
 • Aylık ve Yıllık Bilançonun hazırlanması
 • Kanuni Defterlerin (işletme defteri, kasa defteri, vb) tutulması
 • Yıl sonu Faaliyet Raporunun yönetime sunulması

Tüm muhasebe defter kayıtları özel bilgisayar yazılımı kullanılarak, bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu kayıtlara internet ortamında yetkisi dahilinde herkes ulaşabilmektedir.

Tesis Yönetim Personel;

TFM, tesisin kendi kadrosunda bulunan personelin tüm İnsan Kaynakları işlemlerini yapar. Personel organizasyonunun oluşturulması, çalışma düzenlerinin ve kriterlerinin belirlenmesi

 • Personel özlük işlemleri ve personel özlük dosyası hazırlama
 • İşe giriş ve çıkış işlemleri
 • Bordrolama İşlemleri
 • Ücret Tahakkuk
 • Ücret Ödeme
 • E Bildirge
 • Diğer Periyodik Bildirgeler
Hizmet Talep Edin!