Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

KG2xR

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

KG2xR

TEKNİK İŞLETME & BAKIM

İşletme

Tesislerinizde çeşitli gereklilik ve konfor şartlarına göre belirlenmiş işlevselliklerinin devamlılığının sağlanması, müdahale ve arıza gidermelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve işletim esnasında en ekonomik çalışmanın sağlanması, yatırımın ömrünü uzatmaya yönelik azami itina ile çalıştırılması amacı ile işletme yapılmalıdır.

Operatif İşletme;

Teknik altyapı sistemlerinin tamamının çalışır durumda olduğu kontrol edilerek, gerekli işletme ayarları yapılır. Ayrıca işletme esnasında ortaya çıkan ve işletmenin sürekliliği için müdahale gerektiren çalışmalar yapılır.

Tesislerin operatif işletimi için gerekli organizasyon oluşturulup , teknik personelin görev ve sorumlulukları tüm detayları ile belirlenir. Saha çalışmalarında uyulması gereken iş ve işçi güvenliği talimatları hazırlanır ve uyarıcı emniyet levhaları tespit edilmiş yerlere asılır. Operatif işlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere iş akış planları ve bunlar için gerekli formlar hazırlanıp acil durumlarda nasıl hareket edileceğine dair prosedürler belirlenir.

İş akışlarının belirlenmesinden sonra teknik personele gerekli olan işbaşı eğitimi verilir.

Efektif İşletme;

Bu hizmetler tüm teknik tesislerin planlı organize ve malzeme hizmet tedarikinin güvence altına alınmasını sağlayan çalışmadır.

Log – Book Sistemi; Tesisleri planlı ve organize şekilde işletmesini sağlayan çalışmalardır. Tesisler için; tesisatın teknik verilerini yapılması gereken işletme bakımlarını içeren Log-Book ‘lar hazırlanıp arıza veya periyodik bakım esnasında değiştirilen komponentler ve yapılan çalışmaların tamamı TFM tarafından Log-Book‘ lara işlenir.

Operasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve İyileştirme Faaliyetleri;

Teknik işletme esnasında hizmetlerin veriliş sonuçları belgelendirilecektir. Bu belgelendirmelere göre de müşterinin cihazların ekonomik ömrü hakkında bilgisi olacak, dolayısıyla bu sonuçlara göre yatırım, işletme, hek’ e (pert) ayırma gibi konularda karar oluşturulmasına da olanak sağlanabilecektir. Bu veriler aynı zamanda hem o yılki bütçenin gerçekleme hedefini gösterecek, hem de bir sonra ki yılın tahmini bütçesine taban oluşturacaktır.

Hizmet Talep Edin!