Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

bEhx5

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

bEhx5

Enerji Yöneticiliği

Enerji Yöneticiliği

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sanayi Tesislerinde;

  • Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,
  • 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,
  • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP’ in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB’ lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,
  • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

Enerji Verimlilik Kanununu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9. maddesi gereği; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gereken bina enerji yöneticisi ve Enerji Yönetim Birimi görevlendirmeleri, firmamızın Enerji Yöneticileri ile karşılanabilmektedir.

Hizmet Talep Edin!