Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

6Ycds

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

6Ycds

Ölçüm Hizmetleri

Ölçüm Hizmetleri

GENEL Enerji deneyimli kadrosu ve akredite olmuş kalibrasyonlu cihazları ile, bina/tesisinizde Ölçüm Hizmetleri vermektedir.

Ölçüm Hizmetleri Listesi;

Baca Gazı Analiz Hizmeti;

Binanızdaki veya tesisinizdeki kazan, fırın gibi sistemlerin yanma verimlerinin tespiti ve verimlilik arttırıcı ekipmanların uygulama fizibilitesinin yapılıp raporlanması hizmetidir. Bu ölçüm hizmeti ile yakma sistemlerinizin doğru ayarlarda olup olmadığını görebileceksiniz.

Termal Kamera Hizmeti;

Bina dış cephesi, mekanik tesisat ve tesis içindeki diğer ekipmanlardaki ısı kaçaklarının görünür kılınması için termal kamera çekimi yapılıp raporlanması hizmetidir. Ayrıca elektrik panolarındaki ekipman ve bağlantılarda aşırı ısınmaların yaratacağı tehlikelerin önüne geçebilmek için bu panolarda termal kamera çekimi yapılarak aşırı ısınan noktaların tespit edilip raporlanması işidir. Bu hizmet ile bölgesel olarak ısı kaçaklarını tespit edebilecek, elektrik panolarında oluşabilecek risklerin önüne geçebileceksiniz.

Ultrasonik Debimetre İle Debi Ölçüm Hizmeti;

Sıvı hatlarında geçen akışkanın hızı ve debisinin ölçülüp raporlanması hizmetidir. Ölçüm işlemi ultrasonik cihazla yapıldığı için sıvı hattında herhangi bir tahribatlı işlem yapılması gerekmez. Bu hizmet ile mekanik sistemlerinizdeki mevcut debi değerlerinin proje değerleri ile uyuşup uyuşmadığını tespit edebileceksiniz. 

Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Tespiti Hizmeti;

Tesisinizde kullanılan basınçlı hava hattındaki basınçlı hava kaçaklarının yerinin, miktarının ve maliyetinin tespit edilip raporlanması hizmetidir.

Enerji Analizörü ile Elektriksel Değerler Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizdeki bir ekipmandan tesisinizin tamamına kadar elektrik tüketim değerlerinin kayıt altına alınması ve enerji kalitesinin izlenip raporlanması hizmetidir.

Yapı Elemanlarında Isı İletkenlik Katsayısı (U Katsayısı) Ölçüm Hizmeti;

Binanızın duvar yüzeyinden alınan ölçümler ile duvarların ısı iletkenlik katsayısının (W/m2.K) ölçülüp raporlanması hizmetidir. Bu hizmet ile binanızın dış duvarlarının TS825 standardına uygun olup olmadığının tespiti ve bu standardın sağlanabilmesi için yapılması gereken minimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi sağlanacaktır.

Aydınlık Seviyesi Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizdeki aydınlık şiddetinin luxmetre ile ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu hizmet ile aydınlatma sisteminizin çalışma şartları için yeterliliğini görebilecek, aydınlatma sisteminizde yapacağınız değişikliklerin öncesi ve sonrası durumunu nicel olarak ortaya koyabilecek ve yapılan değişikliğin size sağlayacağı verimliliği görünür kılabileceksiniz.

Ses Seviyesi/Gürültü Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizdeki ekipmanların yarattığı gürültü seviyesinin ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu sayede tesis çalışanlarının maruz kaldığı gürültü sınıfı ortaya konabilecektir.

Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizin talep ettiğiniz bölümlerinde sıcaklık ve nem ölçümü yapılarak istenilen süre boyunca kayıt alınıp raporlanması hizmetidir. Nem ölçümü ve kaydı istediğiniz ortam için yapılabilecek olup, sıcaklık ölçümü ve kaydı; ortamdan, yüzeyden veya akışkan içinden yapılabilmektedir.

Havalandırma Hatlarında Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizde bulunan havalandırma hatlarında hava hızlarının ve debilerin ölçülerek raporlanması hizmetidir.

Havalandırma Menfezlerinden/Difüzörlerinden Hava Hızı/Debisi Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizde bulunan havalandırma menfez ve difüzörlerinden hava hızlarının ve debilerin ölçülerek raporlanması hizmetidir.

Aydınlatma Çalışma/Meşguliyet Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizde bulunan aydınlatma sistemlerinin ne kadar süre gereksiz çalıştığının tespitinin yapılarak raporlanması hizmetidir. Bu ölçüm hizmeti ile aydınlatma sisteminde varlık sensörlerinin kullanımı için fizibilite hesabı yapılabilecektir.

Mekanik Sistemlerde Devir Ölçüm Hizmeti;

Tesisinizdeki fan ve motorlarda devir sayıları, konveyör/bant gibi döner ekipmanlarınızda da ilerleme hızı ölçülerek raporlanması hizmetidir.  Bu ölçümleme hizmeti ile ekipmanlarınızın etiket değerinde çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılabilecektir.

Soğutma Gruplarında Verim Analiz Hizmeti;

Bu hizmet ile tesisinizde bulunan soğutma gruplarınızın verimleri ölçülerek raporlanması hizmetidir. Bu sayede mevcut işletme şartlarında soğutma gruplarınızın çalışıp çalışmadığının analizi yapılabilecektir.

Hizmet Talep Edin!