Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

T97Jx

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

T97Jx

Teknik Dış Kaynak Yönetimi

Teknik Dış Kaynak Yönetimi

TFM kontrolünde temin edilen dış bakım ve arıza giderme hizmetleri SERVİS olarak adlandırılır. TFM Servisler ile ilgili olarak şu çalışmaları yapar;

 • Servis bakım sözleşmesi şartnamelerinin hazırlanması
 • Servis bakım takviminin oluşturulması
 • Servisin çağrılması
 • Servis personelinin tesislere giriş / çıkışlarının güvenli olarak sağlanması
 • Yapılan bakım, değiştirilen parça, giderilen arıza gibi servis işlemlerinin kayıt altına alınması(log-book’lara işlenmesi)
 • Servise yapılacak ödemeye esas belgelerin, müşteri temsilcisine ulaştırılmasının sağlanması
 • Servis tarafından tavsiye edilen yedek parça listesini oluşturulmasını ve güncellenmesi ,
 • Periyodik bakımlarda değiştirilecek aşınma parçalarının ve periyotlarının belirlenmesi,
 • Servis ile ilgili dokümantasyonun değerlendirilmesi ve verimliliği artıracak bilgisayar desteğinin sağlanması.
 • Birden fazla servisin hizmet verdiği durumlarda gerekli koordinasyonun yapılması

Servis Seçimi ;

TFM servis şirketlerine “servis kapsamı” ve “servis şartlarını “ içeren teklif isteme yazısı gönderir. Birden fazla teklif alınarak servis şirketi seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır;

 • Tesisi yapan yüklenici şirketin oluşu veya yüklenicinin olumlu referans verebilmesi
 • Müşterinin tavsiyesi
 • Teklif veren servis şirketinin referansları, organizasyonu ve kurumsal kimliği
 • Servis bedeli / kapsamı

Servis şirketi ile sözleşmeyi doğrudan Müşteri veya TFM ile yapabilir.

Servis Performansları ;

TFM, servis veren şirketin servis performansını değerlendirmek üzere “performans değerlendirme çizelgeleri” oluşturulacak. Performans kriterleri, servis türüne göre değişmekle birlikte, aşağıdaki konuları içerir:

 • Servis çağrısını kabul ve tesise müdahale süresi
 • Servisin usulüne uygun ve yakın zamanda bir daha çağırmaya gerek kalmayacak şekilde yapılıyor olması
 • Yedek parça temin ve servis organizasyonu
Hizmet Talep Edin!