Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

j3zSp

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

j3zSp

Enerji Yönetimi ve Verimliliği

Enerji Yönetimi ve Verimliliği

TFM, tüm sistemleri istenen konfor değerlerinde çalıştırılması şartıyla. Yukarıda belirtilen yöntemlerle enerji tasarrufu sağlar.

TFM, kullanılan enerjinin verimli kullanmak amacıyla yapılabilecekleri, tasarruf imkanlarını ve miktarlarını etüt etmek, sizlere bu konuda danışmanlık hizmeti vermek üzere konusunda yetkin kişiler tarafından kurulmuş ve bu yetkiye sahiptir.

TFM tesiste uygulayacağı Teknik Yönetim Modeliyle Teknik İşletim Maliyetlerinde azalma sağlanması planlanmaktadır.

Enerji Verimliliği Etütleri;

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara enerji etüdü adı verilmektedir.

Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazanımı sağlayacak veya önleyecek tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla bünyenizde talep doğrultusunda yapılır.

Ön Enerji Etüdü, öncelikli önlemlere göre gerekli veriler toplanır. Ön görüşme ve bazı temel verilerin toplanması ile çalışmanın çerçevesi belirlenen tesiste, teknik personelden oluşan ekip, tesisin durumuna göre 1-3 hafta arasında bir süre ile veri toplamakta ve çeşitli ölçümler yapmaktadır.

Detaylı Enerji Etüdü, enerji verimliliği yönetmeliği ekinde belirtilen cihazlarla ölçümler yapılır. Bu çalışmalar sırasında enerji dönüşümünün olduğu yerlerde, yoğun enerji tüketen cihazlarda ve bunların bulunduğu bölümlerde ölçümler alınmaktadır.

Raporlama, yapılan ölçüm sonuçları ve toplanan bilgiler değerlendirilerek tesisin mevcut durumu ve enerji tasarruf potansiyeli, boyut ve önlemler olarak belirlenip rapor halinde sunulmaktadır

VAP (Verimliliği Artıcı Proje) Hazırlama ve Uygulama;

TFM, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 5. Madde 1. Fıkra 4.d bendine göre Endüstriyel İşletmeler ve binalar için etüt ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekle; enerji verimliliği etüt çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik projeler hazırlamakla görevlendirilmiştir.

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte” belirtildiği üzere; enerji verimliliğini artırıcı önlemler olarak enerji etütlerinde ve hazırlanacak olan Verimlilik Artırıcı Projelerde aşağıdaki önlemler öncelikle dikkate alınır.

Hizmet Talep Edin!