Bize Yazın!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

c4Upf

Hizmet Talep Edin!

Lütfen güvenlik kodunu, kutucuğa giriniz

c4Upf

Muhasebe

Muhasebe

Tesis Yönetim Muhasebe;

TFM (Total Facility Management), deneyimli kadrosu ile site, plaza, iş ve alışveriş merkezleri ve toplu konutlarda ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetleri vermektedir.

 • Yıllık İşletme Projesinin (Site Bütçesi) hazırlanması,
 • Yıllık yatırım harcamaları bütçesi oluşturulması,
 • Aylık aidatların ve yatırım tahakkuklarının yapılması,
 • Aylık Sayaç (doğalgaz, elektrik, vb) tahakkuklarının yapılması,
 • Tüm tahakkukların tahsilatlarının takibi,
 • Aylık Genel Giderlerin (banka yolu ile) aksatılmadan ödenmesi,
 • Kat Malikleri Cari Hesaplarının takibi,
 • Günlük Kasa Raporu hazırlanması,
 • Aylık Site Gelir/Gider Raporunun hazırlanması,
 • Aylık ve Yıllık Bilançonun hazırlanması,
 • Kanuni Defterlerin (işletme defteri, kasa defteri, vb) tutulması,
 • Yılsonu Faaliyet Raporunun yönetime sunulması.

Tüm muhasebe defter kayıtları özel bilgisayar yazılımı kullanılarak, bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Bu kayıtlara internet ortamında yetkisi dahilinde herkes ulaşabilmektedir.

Tesis Yönetim Personel;

TFM, tesisin kendi kadrosunda bulunan personelin tüm İnsan Kaynakları işlemlerini yapar, Personel organizasyonunun oluşturulması, çalışma düzenlerinin ve kriterlerinin belirlenmesi

 • Personel özlük işlemleri ve personel özlük dosyası hazırlama,
 • İşe giriş ve çıkış işlemleri,
 • Bordrolama İşlemleri,
 • Ücret Tahakkuk,
 • Ücret Ödeme,
 • E Bildirge,
 • Diğer Periyodik Bildirgeler.
Hizmet Talep Edin!